Hem De största turistattraktionerna Kanalem Elblaski

Kanalem Elblaski

Med fartyget på marken

Kanalen anlades på 1800-talet och är idag ett tekniskt kulturminne och en turistattraktion. Ur teknisk synvinkel är det en mycket intressant vattenled, också internationellt. Den har en fungerande kanalanläggning, unik i världen, med ett system av räls, slussar, dammar och säkerhetsportar. För att övervinna höjdskillnaderna anlades 5 marina järnvägar där båtarna läggs upp på räls och forslas fram på land. Kanalens längd från Ostroda till Elblag är 80 km, hela sträckan tar 11 timmar men man kan avsluta resan i orten Maldyty efter halva restiden.

  • Rederiet Zegluga Ostrodzko-Elblaska; Ostroda, ul. Mickiewicza 9a, tel./fax +(4889) 6463871
  • Elblag, ul. Panienska 14, tel./fax +(4855) 2324307; www.um.ostroda.pl