Hem De största turistattraktionerna Tykocin, Grabarka, Bohoniki, Kruszyniany

Tykocin, Grabarka, Bohoniki, Kruszyniany

Byggnader för tre trossamfund

I Tykocin finns ett kulturminne efter polska judar - en väl bevarad synagoga från 1600-talet som nu rymmer ett judiskt museum. I Grabarka, på det Heliga berget, står en ortodox kyrka, det viktigaste ortodoxa templet och vallfartscentret i Polen. De tusentals träkorsen bland tallarna på berget gör ett mäktigt intryck. De har förts hit av ortodoxa pilgrimer som vallfärdar till Grabarka varje år. I Hajnowka finns en modern ortodox kyrka. I byarna Bohoniki och Kruszyniany, som grundades av tartarerna på 1600-talet, finns både moskéer i trä som fortfarande används för religiösa ändamål, och muslimska kyrkogårdar.

Turistinformation, Bialystok, ul. Sienkiewicza 3; tel./fax +(4885) 6537950; www.city.bialystok.pl